en sv

Bolagsstyrning

New Nordic Healthbrands AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på First North Growth Market Nasdaq Stockholm. New Nordics bolagsstyrning – från aktieägare, styrelse och VD till bolagslednings- och landschefer – bygger på externa lagar, förordningar och rekommendationer samt interna regler.