en sv

UPPFÖRANDE OCH VÄRDERINGAR

På New Nordic är vi ett litet team som skapar stora resultat. Intäkterna och vinsten per anställd vittnar om effektiviteten hos vårt folk och administrativa rutiner. Vi vill behålla det på detta sätt.

Att bygga upp värdet av vårt varumärke kommer först: Vårt team fokuserar alltid på New Nordic-kunden i första hand. New Nordic är till för våra kunder, inte för de interna grupperna. Vårt varumärke står alltid i centrum i alla åtgärder.

Våra värderingar
Nedan hittar du våra värderingar. Om du vill veta mer om vår etik kan du ladda ner New Nordics uppförandekod här.

Vårt arv är djupt rotat i det skandinaviska levnadssättet. Vi värdesätter ett sunt liv utomhus, naturliga material och vitaliteten som ger fördelar med naturens element. Vi lever med integritet. Vi lär våra barn att bli goda medborgare som är ärliga, pålitliga och gör sitt bästa för att skapa värde för samhället. Vi anser att det är långsiktigt. Vi bygger upp varaktiga förbindelser och fattar beslut som ger alla långsiktiga fördelar. Vi bryr oss om vår planets långsiktiga tillstånd och vi lever ett rent liv.
New Nordic är den obestridda skandinaviska ledaren inom växtbaserade naturhälso- och skönhetsprodukter. Vår tillväxt och långsiktiga framtid bygger på värderingar och principer som är en del av vår kultur och som bör inspirera och vägleda allas handlingar.
Denna ambition stöds av de tio grundläggande värderingarna. Våra värderingar hjälper oss att avgöra vårt beteende och bör föras direkt till leverantörerna, till kunderna och till varandra. Värdena bör delas av alla som är involverade i New Nordic:
– glädjefullhet: för att vara med någon som ler mot dig, är positiv och tar svårigheter med gott humör känns bra och gör varje dag till en bättre dag.
– pålitlig och ärlig: eftersom det är grundläggande i New Nordic-kulturen och i uppförandet gentemot kollegor, kunder och leverantörer.
– frihet och anständighet: eftersom slöseri och slarv förstör företagets ekonomi och rykte
– vakenhet: att kunna se problem som uppstår i ett tidigt skede och omedelbart vidta åtgärder mot dem utan att vänta gör det mycket lättare för alla
– kreativitet: eftersom vår framtida framgång kommer att bli resultatet av förnyelsen av vårt produkterbjudande med respekt för det skandinaviska kulturarvet.
– enkelhet: eftersom vi eliminerar det onödiga i våra produkter och affärsrutiner för att det viktiga ska få plats.
– excellens: eftersom vi representerar de mest relevanta och effektiva produkterna i världen.
– passion: eftersom vårt varumärke och våra produkter utgör en extraordinär tillgång, en källa till drömmar och hopp om att upprätthålla livskraften, hälsan och glädjen år efter år.
– entreprenörskap: detta garanterar vår förmåga att reagera och vår motivation att skapa och tillvarata möjligheter.
– vinnande attityd: eftersom det är genom att ständigt utmärka och uttrycka en vinnande attityd som vi uppnår det bästa och når de bästa resultaten.
De principer som anges i följande uppförandekod utgör en etisk och praktisk ram inom vilken anställda inom New Nordic inbjuds att agera och utbyta för att förverkliga den passion som binder dem.
Respekt för nationella och internationella lagar, förordningar och föreskrifter, särskilt inom området social- och miljölagstiftning, är en förutsättning för våra handlingars trovärdighet. New Nordic uppmanar sina anställda att på ett ansvarsfullt sätt använda de värden och principer som anges nedan.
Slutligen fastställs i denna uppförandekod att den ska fungera som en gemensam bas och inspirationskälla. Det förenar de grundläggande principer som representerar vårt gemensamma engagemang och fungerar som en vägledning för vårt dagliga yrkesuppförande. Den frammanar de principer för uppförande som driver oss.

Anställdas uppförande
En New Nordic-anställds viktigaste uppgift är att underlätta livet för andra. För konsumenten, kollegan och leverantörerna. Vi agerar på hur saker och ting kan göras lättare för kunder, kollegor och leverantörer i deras dagliga arbete och liv. Lösa problem, initiera enkelheten i rutiner och motivera andra med ett leende.

En anställd inom New Nordic som arbetar med att utveckla produkter kommer att studera konsumenternas behov och utveckla produkter och lösningar som gör livet lättare för dem.

En anställd inom New Nordic vars arbete inbegriper ekonomiska val, måste agera som en god affärspartner och besluten måste fattas på grundval av goda skäl.

En anställd inom New Nordic som arbetar med kunder ska vara kunnig och vänlig och känna till allt om New Nordics produkter och historia

var informativ, inte arrogant,
var professionell, inte informell,
var vänlig, inte inskränkt,
anpassa beteendet till kunden, vissa vill bara prata affärer och andra vill prata mer personligt,
informera kunderna om eventuella svårigheter som kan uppstå och var öppen för förändringar,
informera chefen om alla scenarier som kan ha potential att bli problematiska,
var så tillmötesgående som möjligt utan att äventyra professionalismen, och le!

Försäljning är ogripbart, engagerande, kunskapsmässigt, välkomnande och vänligt.
Tanken är att skapa ett bestående minne.

Säljarnas kunskap

Det är absolut nödvändigt att alla som har kontakt med handeln och konsumenterna känner till varje produkt och varför den finns i vårt produktsortiment. Detta bör omfatta:

de unika försäljningsargumenten,
ingredienser och ändamål,
”fria från” och allergiska reaktioner,
dosering,
pris,
storleksvarianter och
tillverkningsland.