en sv

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på

förändring till det bättre: på New Nordic driver vi ständigt på innovation, samarbetar med andra, driver på för större öppenhet och belönar hållbara åtgärder.
Rättvist och likvärdigt: på New Nordic genomför vi principer som är typiska för de skandinaviska länderna, jämlikhet och rättvisa. Vi vill vara en del av en hälso- och skönhetsindustri som ger rättvisa arbetstillfällen och lika behandling för alla. Vi respekterar de mänskliga rättigheterna, främjar integration och mångfald i hela vår leverantörskedja – och uppmanar andra att göra detsamma.