en sv

Revisorer

2019 års bolagsstämma utsåg den auktoriserade revisionsfirman Ernst & Young som företagets revisorer för en ettårsperiod, d.v.s. till slutet av bolagsstämman som hålls 2020. Ernst & Young har valt den auktoriserade offentliga revisorn Martin Henriksson som ansvarig revisor. Det är revisorernas ansvar att granska företagets årsredovisning och konton, liksom företagets administration av styrelsen och VD:n på uppdrag av aktieägarna.

Revisionsavgifter (SEK m)
Ernst & Young – Revisionsavgifter (SEK m)

(Här lägger vi in en tabell)