en sv

Revisorer

Årsstämman 2022 har valt revisionsbolaget Deloitte AB till New Nordic Healthbrands revisor. Auktoriserade revisorn Henrik Ekström utsågs till huvudansvarig revisor.

Revisionsbolaget Deloitte AB innehar inte uppdrag som gör att deras oberoende kan ifrågasättas. De uppdrag revisorerna haft för New Nordic Healthbrands, utöver revisionsuppdraget, ändrar inte heller denna bedömning