en sv

VÅRT TEAMARBETE

När kulturen är stark kan du lita på att alla gör rätt. Människor kan vara oberoende och självständiga. De kan vara entreprenörer. Och om vi är ett företag som har entreprenörsanda kommer vi att kunna växa och bli framgångsrika tillsammans. Teamets framgång är viktigare än individuell prestation.

Team of excellence
På New Nordic försöker vi attrahera och behålla de bästa och mest begåvade personerna och utveckla deras personligheter och färdigheter. Vi strävar efter en informell, professionell och snabbverkande internationell arbetsmiljö. Personal på alla nivåer lär sig att ta ansvar för att vara ledare och de åtar sig att bedriva verksamhet med högsta integritet. Ledarskap innebär förmågan att fatta och verkställa beslut, att kunna motivera andra, att planera för framgång och att kunna improvisera när miljön förändras. Ledarskapet sträcker sig också till att vara ledande när det gäller att ta hand om och visa respekt för naturen och de samhällen där våra anställda bor och arbetar och där vi säljer våra produkter.

”flat”-teamet
1. Teamarbete
På New Nordic vi är övertygade om att små, självständiga team producerar det bästa arbetet eftersom dessa kluster ger våra anställda en känsla av ägande, samtidigt som de kräver ansvar från alla inblandade. Dessa grupper förlitar sig på alla bidragande medlemmar och kan snabbt identifiera och bekräfta när någon medlem behöver hjälp. En responsiv teamwork-modell skär tillbaka på stående möten och röriga e-posttrådar. Inom denna teamstruktur är alla lika och alla ses som en värdefull bidragande faktor till utvecklingen av företagets kärnvision. Vi uppmuntrar en platt ledningsstruktur som ger alla anställda, oavsett nivå, möjlighet att skapa en motiverad grupp anställda som är personligen engagerade i företagets uppdrag.

2. Små uppgifter
Stora projekt är överskattade. De är nästan alltid mindre flexibla än de är tänkta, feltolkade av andra och svåra att hantera. Att mikrohantera dem är en garanterad väg mot misstro eller förakt.

På New Nordic fokuserar vi på små, genomförbara uppgifter som är anpassade till ett specifikt mål snarare än stora svepande uppdrag. Det här tillvägagångssättet är ett bra sätt att få feedback eller fler idéer – det handlar om interaktion. Viktigast av allt är att nya nordiska medarbetare kan bidra till processen utan att behöva oroa sig för att överskrida gränserna.

3. Fira
Vi gör varje vinst – nya affärer, nya produkter, nya marknader osv. – till en anledning att fira. I vår platta organisation sprids goda nyheter snabbt och är vanligtvis resultatet av hårt arbete från många olika människor. Det är mycket enklare att känna sig ansluten och värderad när du konsekvent erkänns för din insats – oavsett hur stor eller liten du är. Många anställda hos New Nordic har varit med oss sedan länge och har under årens lopp erbjudit mycket stöd och positivitet. Engagemang kan inte gå obemärkt förbi eller vara underuppskattat.

4. Resultat och relationer
På New Nordic har vi delat ansvar för att uppnå målen och våra organisationer är mycket öppna för att uppnå dessa mål. En av de största styrkorna med den skandinaviska modellen är en tydlig kunskapsdelning som ger tydliga fördelar i en innovationsdriven ekonomi. Det är till exempel inte ovanligt att en VD visar alla de kassaflöden och resultatrapporter som genereras kvartalsvis. Transparens skapar en förtroendefull miljö som främjar ett verkligt samarbete mot företagets slutmål. Vi håller inte kunskapen för oss själva – kunskap är makt. Vi litar på varandra – förtroende är grunden för att dela med andra.”

5. Lär dig av misstag
Platt styrning uppmuntrar de anställda att vara sig själva på jobbet. Oavsett var du befinner dig i spektrumet, och det finns mycket att avhandla, finns det en del inneboende fördelar med att skapa en miljö där anställda är villiga att öppet försöka, misslyckas och lära sig av sina misstag. Förutom att ge de anställda större självständighet att fatta beslut och leda projekt, är New Nordic intresserat av att stödja personliga och yrkesmässiga strävanden.