en sv

Ersättning

Termen ledande befattningshavare avser, förutom VD:n, medlemmar i ledningsgruppen och de som ansvarar för andra koncerngemensamma funktioner.

Ledande befattningshavare ska kompenseras enligt vad företaget anser vara konkurrenskraftiga marknadsersättningar. De kriterier som används för att fastställa ersättningsnivåer skall delvis baseras på betydelsen av de utförda uppgifterna och delvis på den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation.

Välj år

2019