en sv

VD uttalande – Karl Kristian Bergman Jensen

2020-10-30

Det tredje kvartalet var det bästa kvartalet hittills i år, både vad gäller intäkter och resultat. Den senaste ökningen av infektionsnivåerna i Covid-19 kommer utan tvekan att fortsätta att påverka vår verksamhet under närmaste tiden. Vi känner oss nu mer säkra på hur vi ska agera under dessa flyktiga förhållanden och vi planerar en mer proaktiv insats framöver.

Under årets första nio månader uppgick omsättningen till 332 MSEK, vilket är en minskning med 2 procent. I lokala valutor är omsättningen den samma som förra året. Periodens resultat minskade med 36 procent från 29,3 MSEK till 18,8 MSEK under årets första nio månader. Detta beror främst på en minskning av bruttomarginalen från 70,4 procent till 69,3 procent samt en ökning av fasta kostnader och personal. Nedgången i bruttovinst är särskilt relaterad till förändringar i sortimentmixen i Nordamerika och Storbritannien. Försäljningen av ”Gummies”, som Apple Cider Gummies, har varit framgångsrik och här är bruttovinsten tyvärr lite mindre än på våra tabletter.

De högre fasta kostnaderna, inklusive personalersättningen i år, är relaterade till de tillväxtförberedelser vi gjort. Ett exempel är vår etablering i Australien runt årsskiftet. Å andra sidan har vi minskat våra planerade marknadsföringskostnader avsevärt under perioden. Hela vårt internationella team har gjort en enorm ansträngning för att anpassa och optimera våra aktiviteter i förhållande till de lokala avstängningseffekterna grundat pandemin.

När vi tittar på länderna individuellt är det väldigt annorlunda hur Covid-19 har haft sin inverkan. Särskilt i England har vi drabbats hårt av både pandemin och ett fall i värdet av pundet. Den övergripande bilden av Covid-19 är väldigt brokig och svår att navigera. Även om det har lyckats att öka försäljningen i flera länder under årets första nio månader, har vi inte lyckats skapa den tillväxt som planerats i början av året. Den nuvarande internationella ökningen av infektionsnivåer och nya avstängningar nationellt kommer att ge oss fortsatta utmaningar, men vi försöker vårt bästa för att skapa tillväxt i varje land. Vi gör detta genom initiativ som främjar vår distribution via e-handel och genom att vara mer kampanjstyrd än tidigare. Vi försöker fokusera ännu mer på att skapa tillväxt av våra bästsäljande produkter så som Blue Berry, Active Liveroch Hair Volume.

Vår lansering av Beauty In & Out-sortimentet gick inte som vi hade planerat. Våra “buzz-skapande” lanseringsaktiviteter avbröts på grund av Covid-19 och istället har Beauty In & Out börjat långsamt. Det viktigaste är dock att både hårvård och hudvård har blivit mycket väl mottagna av både handeln och konsumenterna. De första försäljningssiffrorna indikerar att produkterna kommer att utvecklas väl över tiden. Vi är redan nominerade till det prestigefyllda ASOS och Pure Beauty Awards i London. Så allt som allt ser det lovande ut.

På de av våra produkter som riktar sig till äldre användare, som i större utsträckning isolerar sig hemma och som inte är vana att handla online, försöker vi genom vår marknadsföring att få dem att handla online på våra återförsäljares webbplatser. Produkterna som tillgodoser en yngre målgrupp klarar sig bra. Under kvartalet började vi leverera våra nya fläderbaserade produkter Active Immuneoch Elderberry ImmuneGummies till handeln. Vi har också uppnått bättre distribution på C-immunsåväl som lanserat D-immun.

Vår balansräkning är väl trimmad. Vi har en stark finansiell ställning som är mer än tillräcklig för att genomföra våra planerade aktiviteter. Hela organisationen är beredd att arbeta oss igenom Covid-19-situationen med de förändringar och improvisationer som behövs för att vi ska nå våra tillväxtmål.

Jag har en ödmjukt positiv syn på vår verksamhets utveckling i den nära framtid.

Karl Kristian Bergman Jensen,VD

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden