en sv

VD uttalande – Karl Kristian Bergman Jensen

2023-10-31

Vi hade en tillfredsställande omsättning i kvartalet vilket gav oss en omsättningstillväxt på 4,1 procent under årets första nio månader. Vi har god tillväxt i Norden och Nordamerika, men vi ser en liten nedgång på övriga marknader. Som en följd av förändringar i produktmixen är bruttovinsten hittills i år 0,7 procent lägre än förra året och fokus ligger fortsatt på att förbättra den. Försäljningstillväxten i kvartalet drivs i hög grad av högre marknadsföringsaktiviteter.

Totala övriga externa kostnader och personalkostnader har ökat med 3 procent under året och inkluderar en engångskostnad om drygt 2 miljoner kronor i avgångsvederlag. I kvartalet hade vi ett otillfredsställande resultat men som är påverkat av en engångskostnad. Under årets första nio månader gör vi en liten förlust efter skatt, vilket i hög grad är ett resultat av kostnader som är förknippade med vår geografiska expansion.

Efter att vi haft stora kostnader relaterade till ”delistings” i USA förra året och i början av detta år fokuserar vi nu på vår marknadsföring i USA för att öka försäljningen av våra kärnprodukter. Vi kan se att försäljningen växer, men det är fortfarande en investering. Detsamma gäller för Schweiz, Spanien och Australien. Dessa marknader har lovande potential men det kostar pengar att få dem i gång.

Vi är nu i en fas där vi måste växa och etablera oss väl på de marknader där vi verkar och öka intjäningen här snarare än att starta upp på nya marknader. Vi arbetar ständigt med innovation och en av de nya produkterna är Hair Volume Post Menopause. En ny hår tablett för kvinnor efter klimakteriet.

Dessutom har vi precis lanserat vår nya Magic Magnesium™ till den brittiska marknaden och detsamma gäller vår nya Hyaluronic Shot. Vi har flera spännande produkter på gång för testmarknadsföring under de kommande sex månaderna.

Vår tillväxt kommer att drivas av innovation och marknadsföring. Den ekonomiska situationen i världen är fortfarande utmanande, men vi är övertygade att vi kan växa under dessa marknadsförhållanden genom att lansera nya produkter och genomföra de marknadsaktiviteter som skapar kännedom och efterfrågan på våra produkter. Samtidigt kommer vi arbeta för att förbättra vår lönsamhet.

Våra totala kostnader, inklusive marknadsföringskostnader, är under kontroll och vi är i en finansiell situation där vi kan finansiera våra planer för fortsatt tillväxt. Jag tackar vårt internationella team för deras goda insatser och deras passion för New Nordic. Jag ser med optimism på den närmaste framtiden där vi har många spännande initiativ på gång i många länder och jag är övertygad om att vi kommer få en bra avslutning på året.

Karl Kristian Bergman Jensen,VD

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden