en sv

VD uttalande – Karl Kristian Bergman Jensen

2021-04-29

Året började bra med rekordintäkter och bra resultat. Vi uppnådde 21 procent tillväxt mätt i lokala valutor och nästan 14 procent efter konvertering till svenska kronor. Framstegen är ett resultat av våra anpassningar av försäljning och marknadsföring till marknadsförhållandena under pandemin och avstängningarna. Detta gäller särskilt fokus på att driva försäljning via webbutiker.

Försäljningen har ökat inom alla geografiska huvudområden och på nästan alla enskilda marknader. År 2020 har Sverige och Storbritannien drabbats hårt av pandemin. Nedgången i försäljningen i Sverige avtog under årets första kvartal och vi fokuserar på att få den svenska marknaden att växa igen. I Storbritannien har vi fortfarande haft utmaningar under kvartalet men vi tror på tillväxt efter att pandemin nu är under kontroll i Storbritannien och kunderna åter börja handla i butikerna där vi distribuerar våra produkter. I Australien får vi lite dragkraft och vi arbetar hårt för att skapa en bra distribution i apotek och hälsobutiker. Tyvärr har vår bruttovinst minskat från 71 till 67 procent. Detta beror till stor del på förändringar i produktmix och i synnerhet att en större del av vår försäljning kommer från försäljning av gummies i Nordamerika där vinsten är lägre. Det är förmodligen ett mer permanent skifte. För att kompensera för den lägre  bruttovinsten håller vi lite tillbaka med marknadsföringen av dessa produkter så att vi försvarar vår EBITDA. Detta är möjligt eftersom de gummies vi säljer är en produktvariant av våra tabletter som marknadsföringen fokuserar på. Bruttovinsten är naturligtvis också lägre när vi säljer till distributörer som ansvarar för marknadsföring på egen bekostnad. Vår försäljning till distributörer har ökat fint under kvartalet. Vi kommer fortsätta att ha fullt fokus på att hålla bruttovinsten så hög som möjligt.

Våra kostnader är under kontroll. Vår personal- och övriga kostnander är i nivå med ökningen av intäkterna medan marknadsföringskostnaderna ligger under nivån avseende första kvartalet 2020. Som ett resultat har vi uppnått en stor resultatökning. Vinsten efter skatt är över 8 procent. Resultatet per aktien efter skatt var 1,68 SEK vilket är en ökning med 93 procent. Som en konsekvens av vår ökade aktivitet har varulagret ökat med drygt 5 procent. Under kvartalet har vi ett positivt kassaflöde från verksamheten på 1,1 MSEK (-0,4). Vår nettoskuld är positiv och vi kan finansiera vår fortsatta tillväxt enligt plan. Personalen har som vanligt gjort en stor insats och andan är fortfarande på topp trots pandemins. Innovation är avgörande för vår fortsatta utveckling. Vi har spännande hälso- och skönhetsprodukter på gång för lansering senare 2021.

Jag är glad att våra Beauty In & Out-hudvårdsprodukter och hårvårdsprodukter har börjat bra på testmarknaden. Vi har redan vunnit flera utmärkelser och försäljningen bevisar produktens långsiktiga potential. Nya nordiska möjligheter har öppnats inom skönhetsindustrin. Vi kommer att fortsätta genomföra vår strategi med särskilt fokus på våra bästsäljare som ligger i spetsen för New Nordics fortsatta expansion. Hair Volume™ firar 10 års jubileum 2021 och vid det tillfället genomför vi ett antal evenemangs- och försäljningsaktiviteter. Nordamerika är en omedelbar tillväxtmotor, men vi får inte underskatta effekten av ytterligare penetration i Europa, där vi förväntar oss att vara närvarande i alla europeiska länder inom de närmaste åren. Under pandemin har människor över hela världen öppnat upp sina ögon för att ta hand om sig själva och sin hälsa, skapa en stark grund för vår industri. Jag är övertygad om att New Nordic är väl positionerat för att dra nytta av denna utveckling. Vi är redo att utvidga New Nordic ytterligare i världen och skapa mer värde för vårt varumärke. Samtidigt är vår ambition att ständigt öka vinst per aktie. Jag ser positivt på 2021 och ser fram emot att arbeta med hela vårt internationella team för att göra fantastiska resultat.

Karl Kristian Bergman Jensen,VD

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden