en sv

VD uttalande – Karl Kristian Bergman Jensen

2023-02-28

2022 har varit ett otillfredsställande år med många utmaningar och höga kostnader av extraordinär karaktär. Omsättningen har minskat med 5 procent och vi gick ut med en förlust för året. Den svenska kronan har tappat i styrka under året och i lokala valutor har omsättningen minskat med 11,3 procent. För 2023 planerar vi både tillväxt och vinst.

Mot bakgrund av den fina tillväxten 2021 på 14 procent inledde vi året med hög optimism och en offensiv plan för vår marknadsföring. Men eftersom situationen förändrades med Rysslands invasion av Ukraina och den höga inflationen, var vi tvungna att slå på bromsen under andra halvåret och minska vår marknadsföring. Den allmänna nedgången i ekonomin och våra kunders minskade köpkraft innebär generellt att omsättningen har påverkats i de flesta länder. Vi upplever att kunderna är mer reserverade och de köper mer av våra små förpackningsstorlekar och mindre av de stora.

Vi stod också inför stora utmaningar med flera av de stora apotekskedjorna vi samarbetar med i USA. Det är i synnerhet detta som har påverkat vårt resultat. Drastiska sortimentsförändringar på hyllorna på apoteken i USA i spåren av pandemin har gjort att flera av våra produkter som lanserats de senaste åren har tagits ur sortimentet och fakturerats tillbaka till oss. Totalt har det påverkat resultatet med 15 miljoner kronor i negativ riktning när vi jämför med tidigare år.

Lyckligtvis påverkas inte vår online-försäljning i USA. Framöver kommer vi att fokusera mer på ett smalare sortiment i de stora apotekskedjorna och sedan ett bredare sortiment på nätet och vår marknadsföring kommer naturligtvis att anpassas till denna situation. Vi förväntar oss tillväxt i försäljning och positivt resultat i USA igen 2023 och vi ser en stor potential i USA på lång sikt.

Vad gäller Kanada är det å andra sidan glädjande att vi har gjort stora framsteg under 2022, vilket framför allt beror på ökad handel med ”membership-only big-box retail stores”.

De nya marknaderna som Australien, Spanien och Portugal, där vi startade aktivitet strax före och under pandemin, går framåt men de anstränger vårt finansiella resultat. Vi har minskat investeringarna på dessa marknader under 2023 och fortsätter etableringen på en lägre nivå.

Tyvärr fick vi även under 2022 skriva av stora kundfordringar. Totalt 4,7 miljoner kronor i Kina under fjärde kvartalet och tidigare under året 0,6 miljoner kronor i England efter att två av våra grossister där gick i konkurs.

Införandet av hudvårdsserien Kunkeei®, som är av 100 procent naturligt ursprung och baserat på ny pro-biotisk teknologi, har också varit en investering som har tyngt vårt resultat. Serien har fått ett fantastiskt mottagande av medierna och återförsäljarna. Vi förväntar oss en bra utveckling för serien redan 2023.

Under året har vi haft relativt få lanseringar. En av dessa är Collagen Shot som har gjort det fantastiskt bra i England och bidragit till framsteg där trots de tuffa marknadsförhållandena. Collagen Shot™ vann även Danish Beauty Award 2022. I slutet av året introducerade vi tabletterna Intim Comfort™ för torra slemhinnor, Active Nerves™ för nervfunktioner och humör och Scalp Comfort™ för torr hårbotten. Dessa testmarknadsförs nu i Danmark. Som vanligt har vi vunnit många fina internationella priser för både våra kosttillskott och kosmetiska produkter under året. Produktutvecklingen har fortsatt som vanligt under 2022 och vi har flera mycket spännande kosttillskott och kosmetiska produkter planerade att lanseras under 2023.

Bruttomarginalen minskade från 68 procent till 65,3 procent. Detta beror främst på försämrad marginal i USA på grund av “delistings” och i mindre utsträckning minskad bruttomarginal i Norden på grund av större kampanjrabatter. Vi förväntar oss att bruttomarginalen kommer att öka igen 2023. Kostnaderna ligger på samma nivå som förra året. Marknadsföringskostnaderna har minskat samtidigt som kostnaderna för personal och andra externa kostnader har ökat. Vi har bra kontroll på våra kostnader. Vårt lager på 110 miljoner kronor är fortfarande högre än vårt mål men minskade under året. Vår ambition är att minska den ytterligare under 2023 och vi har implementerat nya verktyg för att uppnå detta.

Med vår ekonomiska situation är vi redo att finansiera den tillväxt som vi planerar för 2023. De kommande åren ska den planerade tillväxten främst skapas genom ökade affärer i de länder där vi har startat verksamhet snarare än att etablera oss på nya marknader. Vi täcker i stort sett hela Europa, Nordamerika, Hong Kong och Australien. Eftersom vi gick med förlust 2022 har styrelsen enats om att föreslå årsstämman att vi inte lämnar någon utdelning för 2022. Det gläder mig att vi i slutet av året har fått Tage Juhl Finninge med i organisationen som CCO och COO och delägare. Jag är säker på att hans långa erfarenhet kommer att bidra positivt till vår utveckling.

Personalen har som alltid gjort en oklanderlig och passionerad insats med många förändringar och anpassningar till marknaden. Hela vårt team arbetar för att få oss tillbaka på vårt tillväxtspår, som under de fem åren före 2022 var i genomsnitt 11 procent årligen. Samtidigt är vi fullt fokuserade på att återställa vårt resultat och eftersom många av de stora utgifterna vi haft under året är av extraordinär karaktär är jag övertygad om att vi kommer att lyckas med detta.

Karl Kristian Bergman Jensen,VD

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden