en sv

VD uttalande – Karl Kristian Bergman Jensen

2022-07-29

Inför 2022 hade vi planerat för tillväxt i försäljning och vinst via ökad marknadsföring och innovation. Vi hade en fin januari trots att vi insåg att coronatester och nedstängningar innebar minskad försäljning i flera länder. Direkt när den ryska invasionen av Ukraina startade sista veckan i februari förstod vi att många av våra kunder ändrade köpbeteende. Våra produkter är av hög kvalitet och hög konsumentpris på marknaden. Vår reklam- och andra marknadsföringsaktiviteter skapade inte den försäljning som de har gjort under så många år. Utgifterna för den planerade tillväxten ökade med 7 procent under första halvåret men trots detta minskade försäljningen med 6 procent. Att jämföra detta halvår med första halvåret 2021 är dessutom suddigt av det faktum att vi var mycket framgångsrika under 2021 på grund av försäljningen av Hair Volume™ speciella 10-årsjubileumspaket.

På grund av den rådande internationella geopolitiska och ekonomiska situationen, som vi tror kommer att pågå långt in i 2023, har vi vidtagit åtgärder för att tillfälligt minska våra marknadsförings- och innovationsinvesteringar samtidigt som vi inför en kortare marknadsplaneringshorisont för att bli mer agila och reagera snabbare på både negativa och positiva förändringar i världen omkring oss.

Vi räknar med att minskade investeringar under andra halvåret kommer att resultera i en lägre försäljning under andra halvåret än under första halvåret. Vår likviditet präglas av förlusten under första halvåret, men den kommer att gynnas av vårt beslut att minska investeringarna samt våra nuvarande insatser för att minska vårt lager.

Så fort vi ser det lämpligt kommer vi att öka våra investeringar igen och återgå till vår tillväxtplan, som har gett en CAGR på 11 procent under de senaste fem åren. Vi planerar att själva finansiera tillväxten efter 2022.

Som en följd av den rådande situationen har vi beslutat att skjuta upp vår ansökan om notering av våra aktier på NASDAQ Stockholm Main Market. Än så länge till slutet av 2023.

Under första halvåret nådde vi en omsättning på 254 miljoner kronor. New Nordics produkter finns nu tillgängliga i nästan alla europeiska länder, Nordamerika, Hong Kong, Kina, Vietnam och Australien. Under första halvåret har vi haft tillväxt i Asien. Försäljningen var status quo i Nordamerika, medan vi har haft en nedgång i Norden och övriga Europa. Ser vi isolerat på andra kvartalet har vi haft tillväxt i Asien och i övriga Europa.

På grund av förändringar i produktmixen har bruttovinsten minskat till 66 procent jämfört med 68 procent förra året. Det är framför allt försäljningen av ”kosttillskotts-gummies” med lägre bruttovinst och försäljningen av ”dual-pack” enheter som har påverkat vår bruttovinst negativt. Vi kommer att fortsätta ha stort fokus på vår bruttovinst och arbeta för att öka den igen.

Under andra kvartalet gjorde vi en förlust större än den lilla vinsten i första kvartalet så efter sex månader är resultatet negativt och inte tillfredsställande. Det kommer att vara vårt starka fokus att ändra på det under andra halvåret.

Goda nyheter är att vi även vann ett pris på Danish Beauty Awards i år. Det vinnande priset gavs till vårt nya flytande kollagen och växtbaserade kosttillskott som kommer i praktiska drickfärdiga dospåsar. Collagen Shot, som produkten heter, har även lanserats i England, där den redan är en av våra bästsäljare.

Kosmetiska produkter i vår ”Beauty In & Out” utgör fortfarande bara en liten del av vår omsättning, men försäljningen växer snabbt. Som en av våra främsta detaljhandelspartner uttrycker det: ”Vi vill använda momentumet av kommande nyheter och tillväxt i kategorin just nu för att göra New Nordic till det oundvikliga toppmärket inom naturlig hudvård.”

Jag tackar New Nordic-teamet i alla länder. Vi har upplevt marknadsutmaningar som vi inte har mött tidigare och teamet har gjort en enorm insats under dessa utmanande och föränderliga tider.

Jag ser fram emot andra halvåret 2022 och jag är övertygad om att vi kommer att återställa lönsamheten i bolaget.

Karl Kristian Bergman Jensen,VD

New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3 C
SE-211 43 Malmö
Sweden