en sv

Organisation och ledning

New Nordic har en platt ledningsstruktur. New Nordic är organiserat i en liten, professionell och informell internationell struktur där saker och ting går snabbt och där alla bidrar till att uppnå resultat.

New Nordic fokuserar endast på ett varumärke – New Nordics varumärke kännetecknas av det karakteristiska Silver-Tree-märket. Organisationen är enkel utan någon matrisstruktur. Det finns ett huvudkontor i Malmö, ett centralt kontor i Roskilde och sedan nationella försäljnings- och marknadsföringskontor. Dessutom driver New Nordic ett lager för råmaterial och färdiga varor i Hamburg. Företaget fokuserar på de två mest värdeskapande och varumärkesbyggande affärsområdena: Innovation och marknadsföring. Allt annat är utlokaliserat.

Huvudkontoret har säte i Malmö. Detta är centrum för finansiell konsolidering av den finansiella rapporteringen och kontrollen samt centrum för produktinnovation och marknadsföring. New Nordics kontor i Roskilde, Danmark, är centrum för upphandling, kvalitetskontroll och reglering.

Verkställande direktören, som utses av styrelsen, ansvarar för den dagliga ledningen av New Nordic-koncernen och utser ledamöterna i ledningsgruppen, vilken består av verkställande direktören plus huvudchef (som ska utses) och ekonomichef. Förutom den verkställande ledningen består ledningsgruppen av huvudchefen för kvalitetssäkring/riskbedömning, chefen för innovation, chefen för upphandling, 10 landschefer och 3 områdeschefer, som alla rapporterar till VD:n. Av de 19 personerna i ledningsgruppen är 9 kvinnor och 10 män.

Ekonomichefen och hans avdelning ansvarar för att omvandla New Nordics mål till våra lands- och områdeschefer. Ekonomichefen och hans team ansvarar också för genomförande, ledning, stöd och uppföljning av den finansiella delen av New Nordics initiativ och tillväxt samt för att klargöra företagets prioriteringar. Ekonomichefen ansvarar också för att föra insiderlistor och rapportera till de svenska finansmyndigheterna, Finansinspektionen. Ekonomichefen har ett nära samarbete med VD:n i finansiella frågor, bland annat i kontrollfrågor för internationella dotterföretag, frågor om fastställande av finansiella mål och prioriteringar samt frågor om investerarrelationer. Han biträder även VD:n i rapporteringen till styrelsen.

Huvudchefen som ska utses kommer att ha ett nära samarbete med VD:n med ett särskilt ansvar för den dagliga driften av Roskilde-kontoret och de operativa inköps- och logistikfrågorna, för online- och försäljningsfrågor samt IT-utveckling. Huvudchefen kommer att ha ett nära samarbete med VD:n och assistera honom i frågor som produktutveckling och lansering av nya produkter, prissättningsstrategi, försäljning och lönsamhet, marknadsföring, hållbarhet, expansion, utveckling av det internationella försäljningsbolaget och distributionsnätet.

New Nordic uppmuntrar ett nära dagligt samarbete mellan den verkställande ledningen, det vill säga VD:n, ekonomichefen och huvudchefen. Ledningsgruppen har minst ett formellt ledningsmöte per månad.

Ledningsgruppen har också en nära kontakt för att ”eliminera det geografiska avståndet” och arbeta som en homogen grupp över gränser och kulturer. De internationella cheferna träffas regelbundet efter behov i interna och externa frågor. Alla chefer träffas minst två gånger om året vid ett möte i Malmö eller Köpenhamn och en gång om året under några dagar vid det årliga internationella ledningsmötet. Lands- och områdescheferna träffas också en eller två gånger om året för ett regionalt marknadsföringsmöte och en gång om året för ett internationellt marknadsföringsmöte. En del av ledningsgruppen kommer att träffa internationella distributörer en gång om året vid det internationella New Nordic-mötet (Distributörsmöte).

VERKSTÄLLANDE LEDNING (C-SUITE)

Verkställande direktör, VD: Karl Kristian Bergman Jensen
Ekonomichef: Ivan Ruscic
Huvudchef: NN
 

AFFÄRSFUNKTIONER

Styrning: Styrelsen och verkställande ledningen
Strategi: Styrelsen och verkställande ledningen
Ekonomi: Styrelsen, Revisionsutskottet, VD:n, ekonomichefen, och International Financial Controller
Innovation (Forskning och utveckling): VD, huvudchef och chefen för produktutveckling, François Gerard
Design och formgivning: VD och Art Director, Charlotee Decmann
Marknadsföring: VD, huvudchef, lands- och områdescheferna Informationsteknik: Verkställande ledningen
Kundservice: Huvudchef och lands- och områdescheferna
Human Resources: VD och huvudchef
Produktion, sourcing, distributionskedja och logistik: Huvudchef och produktions- och distributionskedjechef, Morten Olsen
Kvalitetssäkring/tillsyn: VD och allmän QA-/RA-chef, Eva Abildgaard
Nationell drift, Distribution och försäljning: VD, Huvudchef samt lands- och områdescheferna
 

LANDS- OCH OMRÅDESCHEFER

Australien: Linn Wayne
Baltiska och östmarknaderna: Tauras Masanauskas Kanada och USA: Jan Petersen
Kina och Hong Kong: Fei Zhao
Danmark: Lena Bergman
Finland: Nanna Moilanen
Frankrike: Karl Kristian Bergman Jensen
Tyskland, Benelux, Schweiz och Spanien: Tatiana Petukhova
Italien: Andra Manicardi
Norge: Therese Foldvik
Polen: Grzegorz Gruchal
Rumänien och Slovakien: Mira Jørgensen Sverige: Ylva Tamner
Storbritannien och Irland: Steve Skitt