en sv

VIKTIGT OM FÖRETAGET

För att visa hur vi hanterar vår verksamhet och vilka ekonomiska riktlinjer vi använder presenterar vi det viktigaste vi värdesätter högt i vårt bolag New Nordic:

Viktig avkastning:
MYCKET LÖNSAM VERKSAMHET. Bruttomarginalen skall hållas hög, avkastningen efter skatt skall vara högre än avkastningen från börsnoterade bolags genomsnittliga avkastning och avkastningen på eget kapital och annat kapital.
GODA LÅNGSIKTIGA PERSPEKTIV PÅ ORGANISK TILLVÄXT. Både försäljning och vinst per aktie. Målet är att växa mer än den genomsnittliga globala marknaden för konsumenthälsa och skönhet.
FOKUSERAD LEDNINGSGRUPP. Ledningen måste ha en tydlig förståelse för våra konsumenter och vår verksamhet och en tydlig vision om hur vi ytterligare kan bygga upp vårt varumärkes värde.

Viktiga riskfaktorer:
HÅLLBART INTERNATIONELLT KONSUMENTVARUMÄRKE. New Nordics varumärk som företaget äger är redan ett internationellt varumärke och vi måste fokusera på att utveckla detta varumärke i världsklass med det yttersta målet att bli världsledande inom de två kategorierna Natural Beauty In & Out™ och växtbaserade kosttillskott.
ASSET LIGHT-AFFÄRSMODELL. Företaget kan växa utan stora investeringar i tillgångar.
INGEN – ELLER LITEN – SKULD. Företaget ”reser lätt” utan några skuldbördor.

Viktigt för aktieägare:
FÖRVALTNING MED HÖG INTEGRITET. Ledningen är ärlig och direkt när det gäller ledningsbeteende och rapportering till aktieägarna.

HÖG AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL OCH UTDELNING. Företaget ”sitter inte på pengarna” utan ger utdelning för att aktieägarna ska kunna tilldela pengar till fler investeringar.

FOKUS PÅ ATT ÖKA INTÄKTERNA. Ledningen förstår och hedrar aktieägarens intresse för att öka vinst per aktie.