en sv

VD

Verkställande direktör utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga ledningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar.

Detta innebär att VD särskilt måste fokusera på rekrytering av ledande befattningshavare, innovation, upphandling, prissättningsstrategi, försäljning och lönsamhet, marknadsföring, hållbarhet, expansion, utveckling av det internationella försäljningsbolaget och distributionsnätet, e-handel och IT-strategi. Verkställande direktören ansvarar också för frågor som rör investerarrelationer.

VD:n rapporterar till styrelsen om utvecklingen i New Nordic och tar fram beslutsunderlag för investeringar, expansion etc. VD:ns roll inkluderar kontakt med finansmarknaden, media och myndigheter.

Om VD

Karl Kristian Bergman Jensen, född 1962, är grundare av företaget 1990 och har varit verkställande direktör för New Nordic Healthbrands AB sedan den 3 februari 2006.

Karl Kristian är född i Frederiksberg, Danmark. Han är 57 år gammal, gift med Lena Bergman och far till 6 barn mellan 12 och 31 år. 1986 tog han examen som ”Handelsexamen” (Examen i företagsadministration) från Copenhagen Business School i Danmark.

Karl Kristian har lång internationell erfarenhet inom hälso- och skönhetsindustrin, där han arbetade i 35 år. Han har arbetat i Danmark, London, Sverige och Schweiz och styrt företag och distributörer i mer än 40 länder i Europa, Nordamerika och Australasien. År 2000 samgrundade han Dansk Detail ApS, Danmark, en liten hälsobutikskedja. År 2006 grundade han Ripamonti Finanz AG i Schweiz, ett kapitalförvaltningsbolag och medlem av PolyReg:s allmänna självregleringsorganisation, erkänd av den federala tillsynsmyndigheten för finansmarknaden (FINMA). År 2019 startade han kapitalfonden Verbier Fund® Health & Beauty Brands IC SICAV p.l.c. på Malta.