en sv

AKTIEN

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038. Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

Liste af de 10 störeste aktieägere per 2022-07-08:

Aktieägera Antal aktier
Ägande (%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.318.684 37,43
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.510.750 24,39 -15.000
CS (CH) Client omnibus ACC 930.354 15,02
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Bfcm p/c bfcm sweden retail lt 201.995 3,26
Kock, Christian Axel 110.657 1,79 -45.980
Avanza pension 91.829 1,48 25.615
Adalsteinsson, erpur 81.787 1,32 5.478
Lin, Micka Wen Long 84.535 1,36
Johansson, Lars 47.000 0,76
Total 10 störeste aktieägere
5.675.535 91,62
Total övrige aktieägere
519.665 8,38
Totalt antal aktieägere
6.195.200 100,00

* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.

Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK

Lista över de 10 största aktieägarna per 2022-07-08:

Aktieägera
Fjord Capital ApS*
Aktier: 2.318.684
Ägande: 37,37%
UBS Switzerland AG, W8IMY
Aktier: 1.510.750
Ägande: 24,39%
CS client omnibus ACC
Aktier: 930.354
Ägande: 15,02%
Six Sis AG, W8IMY
Aktier: 292.466
Ägande: 4,72%
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft
Aktier: 201.955
Ägande: 3,26%
Kock, Christian Axel
Aktier: 110.657
Ägande: 1,79%
Avanza pension
Aktier: 91.829
Ägande: 1,48%
Adalsteinsson Erpur
Aktier: 81.265
Ägande: 1.41%
Lin, Micka Wen Long
Aktier: 84.535
Ägande: 1,36%
Johansson, Lars
Aktier: 47.00
Ägande: 0,76
Total 10 störeste aktieägere
5.675.535
91,62%
Total övrige aktieägere
519.665
8,38%
Totalt antal aktieägere
6.195.200
100%

* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.

Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK