en sv

AKTIEN

New Nordics aktier listades på First North Growth Market, NASDAQ, Stockholm i januari 2007.

Börs: FN STOCKHOLM
Valuta: SEK
Handelsnamn: NNH
ISIS: SE0001838038
Bloomberg ticker: NNH: SS

ANTAL AKTIER
Totalt antal aktier 6.195.200
Aktiekapital 6.195.200 SEK

Per den 30 december 2021 var antalet unika aktieägare som innehar aktier till ett värde av minst 500 euro 101 plus 575 icke-offentliga aktieägare, jämfört med 104 unika och 640 icke-offentliga aktieägare i starten av 2021.

Det sammanlagda aktieinnehavet i de tio största aktieägarna var 92,4 procent (92,9) av de utestående aktierna och av rösterna. New Nordic Healthbrands AB anlitar Mangold ABs tjänst som likviditetsgarant.

Uppgifterna i tabellen är baserade på information från Euroclear Sweden AB.

Liste af de 10 störste aktieägere per 2024-02-13:

Aktieägera Antal aktier Ägande (%) Förändring från föregående månad (%)
Fjord Capital ApS* 2.318.684 37,43
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.222.112 15,57 -3,68
Bank Julius Baer & Co. LTD 965.000 15,57
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Kock, Christian Axel 206.072 3,32 0,42
BFCM P/C BFCM Sweden OPCVM LT 201.995 3,26
Andersson Löfström, John 175.382 2,8 4,7
Avanza Pension 119.085 1,92 -10,93
T.J Finninge Holding ApS* 117.342 1,89
Nordnet Pensionsförsäkring AB 48.127 0,77 -2,9
Total 10 störste aktieägere 5.666.265 91,46
Total övrige aktieägere 528.935 8,53
Totalt antal aktieägere 6.195.200 100,00

AKTIENSUTVECKLING
Aktiekursen har ökat med 55,6 procent från 56,8 SEK till 88,40 SEK under 2021. I förhållande till OMX Stockholm (NASDAQ OMX STOCKHOLM ALL-SHARE SEK) har aktien ökat i kurs med 24% i 2021.

BÖRSVÄRDE
Marknadskapital 30. december 2020: 352 mSEK
Marknadskapital 30. december 2021: 548 mSEK

Lista över de 10 största aktieägarna per 2024-02-13:

Aktieägera
Fjord Capital ApS*
Aktier: 2.318.684
Ägande: 37,37%
UBS Switzerland AG, W8IMY
Aktier: 1.222.112
Ägande: 19,72%
Bank Julius Baer & Co. LTD
Aktier: 965.000
Ägande: 15,57%
Six Sis AG, W8IMY
Aktier: 292.466
Ägande: 4,72%
Kock, Christian Axel
Aktier: 206.072
Ägande: 3,32%
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft
Aktier: 201.955
Ägande: 3,26%
Andersson Löfström, John
Aktier: 175.382
Ägande: 2,83
Avanza pension
Aktier: 119.085
Ägande: 1,92%
T.J Finninge Holding ApS
Aktier: 117.342
Ägande: 1.89%
Nordnet Pensionsförsäkring
Aktier: 48.5127
Ägande: 0,77%
Total 10 störeste aktieägere
5.666.265
91,46%
Total övrige aktieägere
528.935
8,53%
Totalt antal aktieägere
6.195.200
100%

Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK