en sv

AKTIEN

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038. Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag.

List of the 10 biggest shareholders per 2022-06-13:

Aktieägera Antal aktier
Ägande (%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.318.684 37,43
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.535.750 24,79
CS (CH) Client omnibus ACC 930.354 15,02
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Bfcm p/c bfcm sweden retail lt 201.995 3,26
Kock, Christian Axel 125.303 2,02 45.635
Lin, Micka 84.535 1,36
Clearstream banking S.A. 67.405 1,09 -14.630
Adalsteinsson, erpur 62.021 1,00 36.024
Avanza pension 53.336 0,86 -68.360
Total 10 störeste aktieägere
5.671.849 91,55
Total övrige aktieägere
523.351 8,45
Totalt antal aktieägere
6.195.200 100,00

* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.

Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK

Lista över de 10 största aktieägarna per 2022-06-13:

Aktieägera
Fjord Capital ApS*
Aktier: 2.318.684
Ägande: 37,37%
UBS Switzerland AG, W8IMY
Aktier: 1.535.750
Ägande: 24,79%
CS client omnibus ACC
Aktier: 930.354
Ägande: 15,02%
Six Sis AG, W8IMY
Aktier: 292.466
Ägande: 4,72%
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft
Aktier: 201.955
Ägande: 3,26%
Kock, Christian Axel
Aktier: 125.303
Ägande: 2,02%
Lin, Micka
Aktier: 84.535
Ägande: 1,36%
Clearstream banking s.a.
Aktier: 67.405
Ägande: 1.09%
Adalsteinsson Erpur
Aktier: 62.021
Ägande: 1.00%
Avanza pension
Aktier: 53.336
Ägande: 0,86%
Total 10 störste aktieägere
5.671.849
91,55%
Total övrige aktieägere
523.351
8,45%
Totalt antal aktier
6.195.200
100%

* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.

Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK