en sv

AKTIEN

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038. Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag. Lista över de 10 största aktieägarna per 2021-09-30

Aktieägera Antal aktier Ägande (%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS 2.318.684 37,43
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.567.560 25,30 463
CS (CH) Client omnibus ACC 934.860 15,09 -2420
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft 201.995 3,26
Kock, Christian Axel 108.755 1,76 -10541
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 99.436 1,61
Lin, Micka 84.535 1,36
Johansson, Lars 73.200 1,18 3000
Lin, Emelie 58.742 0,95
Total 10 störste aktieägere 5.740.033 92,66
Total övrige aktieägere 455.167 7,34
Totalt antal aktier 6.195.200 100,00

* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.   Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK

Lista över de 10 största aktieägarna per 2021-05-06:

Aktieägera
Fjord Capital ApS*
Aktier: 2.318.684
Ägande: 37,37%
UBS Switzerland AG, W8IMY
Aktier: 1.567.197
Ägande: 25,30%
Credit Suisse (Switzerland) LTD
Aktier: 937.280
Ägande: 15,13%
Six Sis AG, W8IMY
Aktier: 292.466
Ägande: 4,72%
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft
Aktier: 201.955
Ägande: 3,26%
Kock, Christian Axel
Aktier: 126.896
Ägande: 2,05%
Nordnet Pensionsförsäkring
Aktier: 108.479
Ägande: 1,75%
Lin, Micka
Aktier: 84.535
Ägande: 1,36%
Johansson, Lars
Aktier: 70.000
Ägande: 1,13%
Lin, Emelie
Aktier: 58.742
Ägande: 0,95%
Total 10 störste aktieägere
5.766.274
93,08%
Total övrige aktieägere
428.926
6,92%
Totalt antal aktier
6.195.200
100%

* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.   Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK