en sv

AKTIEN

New Nordics aktier listades på First North Growth Market, NASDAQ, Stockholm i januari 2007.

Börs: FN STOCKHOLM
Valuta: SEK
Handelsnamn: NNH
ISIS: SE0001838038
Bloomberg ticker: NNH: SS

ANTAL AKTIER
Totalt antal aktier 6.195.200
Aktiekapital 6.195.200 SEK

Per den 30 december 2021 var antalet unika aktieägare som innehar aktier till ett värde av minst 500 euro 101 plus 575 icke-offentliga aktieägare, jämfört med 104 unika och 640 icke-offentliga aktieägare i starten av 2021.

Det sammanlagda aktieinnehavet i de tio största aktieägarna var 92,4 procent (92,9) av de utestående aktierna och av rösterna. New Nordic Healthbrands AB anlitar Mangold ABs tjänst som likviditetsgarant.

Tabellen återger New Nordics aktieägarregister per 30 december 2021. Uppgifterna i tabellen är baserade på information från Euroclear Sweden AB.

Liste af e 10 störste aktieägere per 2023-03-07:

Aktieägera Antal aktier
Ägande (%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.318.684 37,43
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.451.999 23,44
CS (CH) Client omnibus ACC 930.354 15,02
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Bfcm p/c bfcm sweden retail lt 201.995 3,26
Kock, Christian Axel 139.011 2,24
Avanza pension 95.244 1,54
Lin, Micka Wen Long 84.535 1,36
T.J Finninge Holding ApS 62.226 1,00
Lin, Emelie 51.285 0,83
Total 10 störste aktieägere
5.627.799 90,16
Total övrige aktieägere
567.401 9,16
Totalt antal aktieägere
6.195.200 100,00

* Vaccinium Holding ApS, Denmark owns 2 496 854 shares (40.30%). Karl Kristian Bergman Jensen is the end beneficial owner of 62.4% of Vaccinium Holding ApS, while the Bergman Jensen Family Foundation, Liechtenstein owns 37.6%.
* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.
* 62.226 shares are owned by T.J Finning Holding ApS, where Tage Finninge is CEO and owns 100%.

AKTIENSUTVECKLING
Aktiekursen har ökat med 55,6 procent från 56,8 SEK till 88,40 SEK under 2021. I förhållande till OMX Stockholm (NASDAQ OMX STOCKHOLM ALL-SHARE SEK) har aktien ökat i kurs med 24% i 2021.

BÖRSVÄRDE
Marknadskapital 30. december 2020: 352 mSEK
Marknadskapital 30. december 2021: 548 mSEK

Lista över de 10 största aktieägarna per 2023-03-07:

Aktieägera
Fjord Capital ApS*
Aktier: 2.318.684
Ägande: 37,37%
UBS Switzerland AG, W8IMY
Aktier: 1.451.999
Ägande: 23,44%
CS client omnibus ACC
Aktier: 930.354
Ägande: 15,02%
Six Sis AG, W8IMY
Aktier: 292.466
Ägande: 4,72%
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft
Aktier: 201.955
Ägande: 3,26%
Kock, Christian Axel
Aktier: 139.011
Ägande: 2,24%
Avanza pension
Aktier: 95.244
Ägande: 1,54%
Lin, Micka Wen Long
Aktier: 84.535
Ägande: 1,36%
T.J Finninge Holding ApS
Aktier: 62.226
Ägande: 1.00%
Andersson Löfström, John
Aktier: 51.258
Ägande: 0,72
Total 10 störeste aktieägere
5.627.799
90,84%
Total övrige aktieägere
567.401
9,16%
Totalt antal aktieägere
6.195.200
100%

* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.
* 62.226 shares are owned by T.J Finning Holding ApS, where Tage Finninge is CEO and owns 100%.

Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK