en sv

AKTIEN

New Nordic är noterad på First North, NASDAQ OMX, Stockholm som NNH SS, ISIS-koden är SE0001838038. Översikt över bolagets aktieägare och deras innehav såväl privat som via företag. Lista över de 10 största aktieägarna per 2021-03-05

Aktieägera Antal aktier Ägande (%) Förändring från föregående månad
Fjord Capital ApS* 2.318.684 37,43
UBS Switzerland AG, W8IMY 1.566.910 25,28
Credit Suisse (Switzerland) LTD 937.280 15,13
Six Sis AG, W8IMY 292.466 4,72
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft 201.995 3,26
Nordnet Pensionsförsäkring 118.140 1,91 -1.945
Kock, Christian Axel 100.000 1,61 -41.998
Lin, Micka 84.535 1,36 42.286
Johansson, Lars 70.000 1,13
Lin, Emelie 58.742 0,95
Total 10 störste aktieägere 5.747.752 92.93
Total övrige aktieägere 447.448 7,07
Totalt antal aktier 6.195.200 100,00

* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.   Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK

Lista över de 10 största aktieägarna per 2021-03-05:

Aktieägera
Fjord Capital ApS*
Aktier: 2.318.684
Ägande: 37,37%
UBS Switzerland AG, W8IMY
Aktier: 1.566.910
Ägande: 25,28%
Credit Suisse (Switzerland) LTD
Aktier: 937.280
Ägande: 15,13%
Six Sis AG, W8IMY
Aktier: 292.466
Ägande: 4,72%
Bfcm p/c bfcm sweden retail ft
Aktier: 201.955
Ägande: 3,26%
Nordnet Pensionsförsäkring
Aktier: 118.140
Ägande: 1,91%
Förändring: -1.945
Kock, Christian Axel
Aktier: 100.000
Ägande: 1,61%
Förändring: -41.998
Lin, Micka
Aktier: 84.535
Ägande: 1,36%
Förändring: 42.286
Johansson, Lars
Aktier: 70.000
Ägande: 1,13%
Lin, Emelie
Aktier: 58.742
Ägande: 0,95%
Total 10 störste aktieägere
5.747.752
92,93%
Total övrige aktieägere
447.448
7,07%
Totalt antal aktier
6.195.200
100%

* 2,318,684 shares are owned by Fjord Capital ApS, where Marinus Blåbjerg Sørensen is CEO and where he and his family owns 100% privately and via companies.   Share Development The share price has increased with 70 percent from 40.00 SEK to 68.00 SEK during 2019. Relative to the OMX Stockholm Total (OMXSPI) the share has increased with 86% in 2018.

Market Capitalisation
Market cap 29. December 2017: 248 mSEK
Market cap 28. December 2018: 421 mSEK