en sv

NEW NORDICS VARUMÄRKESVÄRDE

New Nordics varumärke
Ett varumärke som konsumenter gillar, litar på och stöder är den bästa och mest hållbara tillgång ett företag kan ha.

Varumärket New Nordic har funnits i 30 år. Varumärket växer dag för dag och stärker sitt värde som ett skandinaviskt kulturarvsvarumärke som går långt tillbaka i tiden. Det är ett varumärke med en skandinavisk, effektiv ört-image. Vi sköter varumärket noggrant för att skapa ett globalt varumärke med robusta varumärkesvärden. Vår smidiga men effektiva organisation och affärsstruktur gör det möjligt för oss att allokera större mängder resurser till marknadsföring och relationer med konsumenterna. Vår ständiga innovation håller vårt varumärke nyhetsvärt och vårt fokus på effektivitet bygger upp förtroendet för vårt varumärke över tiden. Vårt mål är att etablera New Nordic som ett varumärke som kan vara hållbart i generationer.

Varumärket New Nordic kommer att vara hållbart bortom alla cykliska, tekniska eller tillverkningsmässiga fördelar, utöver patent och design som kommer att ta slut och bortom alla briljanta chefer som tillfälligt lyfter företaget till extraordinära prestationer.

New Nordics varumärke skapas inte snabbt av någon fräck reklamslogan. Den byggs upp över flera år genom att ge konsumenterna ett meningsfullt innehåll. En produkt är något som tillverkas i en fabrik, ett varumärke är något som köps av en konsument. En konkurrent kan kopiera våra fina produkter, vårt varumärke är unikt. En produkt kan snabbt bli föråldrad, ett framgångsrikt varumärke är tidlöst.

Värdet av New Nordics varumärke lever djupt i konsumenternas sinnen – som en ”religion”. En trevlig historia som sträcker sig över geografiska gränser och kulturer. Varumärket New Nordic kommer att finnas kvar även efter den dag då vi inte längre befinner oss på denna planet.

Det framgångsrika internationella varumärket New Nordic tjänar personliga och grundläggande behov som är djupt rotade i konsumenternas känslomässiga sinnen och som har en hög prissättnings- och distributionskompetens i förhållande till konkurrenterna. Därför kan New Nordic vara mycket lönsamt och ge aktieägarna stor utdelning.

Den karakteristiska ”New Nordic Silver-tree-märkningen”
Sedan början av New Nordics historia har vår logotyp varit ett fantasyträd som representerar det fornnordiska världsträdet Yggdrasil. År 1997 skapade Göran Rosling vårt karakteristiska silverträdsmärke. Det var innan Göran fick internationellt erkännande genom att skapa Bluetooth-logotypen som också har sina rötter i nordisk historia.