en sv

Finansiell Kalender 2024

Årsredovisning 2023 – 27: mars 2024

Delårsrapport, januari – mars 2024 – 30:e april 2024

Årsstämma 2024 – 30:e april 2024

Delårsrapport januari – juni 2024 – 31:e juli 2024

Delårsrapport januari – september 2024 – 31:e oktober 2024

Bokslutskomminikè 2024 – 28:e februari 2025

Årsredovisning 2024 – 28:e mars 2025

Delårsrapport januari – mars 2025 – 29:e april 2025

Årsstämma 2024 – 29:e april 2025