en sv

VÅR PLAN

Vi har en plan för hur vi ska kunna leverera starka resultat i framtiden.

Planen omfattar:
Tillväxt internationellt
Bygga marknadsledarskap
Ökad lönsamhet

Planen fortsätter att definiera hur vi ska koppla vårt varumärke till konsumenterna och göra dem lojala. Planen baseras på följande steg:

– erbjuda de mest effektiva produkterna och den bästa produktupplevelsen till rätt pris
– fortsätta att fokusera på marknadsföring
– engagera ytterligare med nationella och internationella återförsäljare både online och offline

Finansiell strategi
Vår finansiella strategi är enkel.

Hålla en hög bruttomarginal
New Nordic kommer att sträva efter att försvara vår höga bruttomarginal genom produktinnovationer, förbättrad anskaffning och ökad skalekonomi, vilket kommer att minska kostnaderna för varor. Samtidigt kommer vi att se till att priserna höjs utan att prisfördelarna rubbas.

Omkostnaderna minskar
Stordriftsfördelar och fokus på förenklade förfaranden kommer att minska våra omkostnader. De allmänna omkostnaderna kommer att hållas stabila med en växande försäljning som kommer att minska de procentuella omkostnaderna. Dessutom uppmuntras de anställda att spara kostnader där så är möjligt.

Marknadsföringsinvesteringar
Vi kommer att fortsätta att investera den nuvarande procentandelen av försäljningen i reklam och annan marknadsföring. Det bästa sättet för både företaget och dess återförsäljare är att i största möjliga utsträckning fördela utgifterna för att rikta in sig på konsumentreklam och endast en mindre del för reklam i handeln. Detta ökar medvetenheten om varumärket, ökar kategorinyheterna och ökar trafiken i butiken.
Rörelsevinst

Hanteringen av dessa medel kommer att resultera i ökad rörelsevinst och generera medel för att investera i ytterligare affärstillväxt.