en sv

KARL KRISTIAN BERGMAN JENSEN

(f. 1962)

Vald år
2006

Huvudsaklig sysselsättning
Verkställande direktör, styrelseledamot

Övriga betydande styrelseuppdrag
NA

Utbildning
Examen i företagsadministration Copenhagen Business School, (HD)

Arbetslivserfarenhet
1992- Grundare och verkställande direktör för New Nordic Healthbrands AB.
1989-1992 Marknadsdirektör och styrelseledamot Chartex International PLC.
1985-1989 Områdeschef, Farma Food A/S.
1983-1985 Produktchef Philips Radio A/S.

Aktieinnehav
1 550 640

Oberoende av bolaget och bolagsledningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Nej

Oberoende av större aktieägare i bolaget enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Nej