en sv

EXPANSION TILL AUSTRALIEN

Som en del av våra expansionsplaner har vi etablerat försäljningsbolag i Rumänien och Shanghai, Kina. Vi har redan viss exportförsäljning i både Rumänien och Kina, men om vi har vårt eget företag i dessa två länder kommer det att bidra till ökad marknadspenetration och tillväxt. Våra lanseringsplaner i Australien går framåt och vi har nu fått en registrering hos de australiensiska hälsomyndigheterna, TGA, på flera av våra nyckelprodukter.

 

I allmänhet påverkas inte den internationella kosttillskottsbranschen lika hårt som många andra industrier och vi förväntar oss att efterfrågan ska återgå till de tidigare tillväxtkurvorna relativt snabbt när livet återgår till det normala under det fortsatta men förhoppningsvis minskade covid-19-hotet. Vi ser fyra stora trender för vår verksamhet. 1: Trots att våra kunder kan röra sig igen som innan covid-19, har många blivit oroliga och det kommer förmodligen att ta lång tid innan de rör på sig igen och handlar lika mycket i butiker som tidigare. 2: Före covid-19 sålde vi cirka 33 procent av våra varor via e-handel. Andelen har ökat till 45 procent eller mer nu och kommer troligen att ligga nära 50 procent i framtiden. 3: Våra återförsäljare är osäkra

på framtiden och är vanligtvis inte beredda att införliva nya produkter i sitt sortiment för närvarande. Det stör våra planerade innovationer kraftigt och kommer att dämpa tillväxtutsikterna på kort sikt. 4: Våra återförsäljare är pressade på sin likviditet vilket minskar deras inköp och lager och ökar risken för förluster för gäldenärer.