en sv

Herbal School

New Nordic Herbal School är mycket populär bland butikspersonal överallt. Skolan är redan en tradition i de nordiska länderna och i år startade skolan i Storbritannien med stor framgång.

Vi bedriver vår verksamhet främst på geografisk nationell basis genom våra dotterföretag eller genom välrenommerade nationella distributörer. Planering och rapportering sker både på landsnivå och på varumärkesnivå. På New Nordic är vi övertygade om att det krävs ett starkt engagemang på nationell lokal nivå för att driva på tillväxt och bygga varumärken. Kontakt med detaljhandelskunder, med vårdbranschen och med slutkonsumenterna. Vi strävar efter att utveckla en djup och relevant konsumentinsikt som används för att stärka produktutveckling, förpackningar och den kommunikation de levererar genom internationellt arrangerade marknadsföringskampanjer. Kampanjerna bygger i första hand på reklam direkt till slutkonsumenten

med tillägg av marknadsföringsprogram för kunder som anpassar kommunikationen för olika butiker och konsumenter. Företaget driver också lokalt engagemang, utbildning och ledarskap med vårdpersonal för att stärka sitt stöd för varumärkena, vilket i sin tur skapar marknadsandelar och varumärkeslojalitet. Vi samarbetar med våra återförsäljare för att dela med oss av expertis och ge kunderna det bästa värdet och utbilda och träna butikspersonalen för att öka deras kunskap om New Nordics produkter. Dessutom har vi nationella kundcallcenter och digital chattservice för att ge slutkonsumenterna högkvalitativ försäljnings- och eftermarknadssupport. Konsumenterna uppmanas att be om råd genom vår reklam.