en sv
[Norebro_text]

LENNART SJÖLUND

(f. 1959)

Vald år
2012

Övriga betydande styrelseuppdrag
– Styrelseledamot i Laercrantz Group AB
– Styrelseledamot i Östanbäck Trimmerhus AB
– Styrelseledamot i Zarenmo AB
– Styrelseledamot i QuickCool AB
– Styrelseledamot i ErySave AB
– Styrelseledamot i Parkallen Invest AB

Utbildning
– Kandidatexamen i ekonomi, 1972

Arbetslivserfarenhet
2005 – Entreprenör, främst inom medicinsk teknik
2000 – 2005 Ordförande i Jolife AB
1995 – 2001 Ordförande i Jostra AB
1983 – 1989 Vice ordförande i Akerlund&Rausing
1980 – 1983 Ordförande i Banco Bryggerier
1980 – 1982 Ordförande i Tarkett Väggdivision

Aktieinnehav
0

Aktier som innehas av närstående
0

Oberoende av bolaget och bolagsledningen enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning
Ja

Oberoende av större aktieägare i bolaget enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning
Ja

[/norebro_text]